Technology College Sarawak

“TCS ialah kolej yang berkadar kebolehpekerjaan tinggi di Sarawak” Petikan oleh Premier, YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg. 6 Januari 2024

KUCHING: Kolej Teknologi Sarawak (TCS) mempamer komitmen dan usaha gigih dalam melahirkan graduan berpotensi mengisi kekosongan pekerjaan yang diwujudkan oleh kerajaan, terutamanya di Sarawak.

Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Tun Opens berkata, lebih 90 peratus graduan dari TCS berjaya mendapat pekerjaan selepas mereka menamatkan pengajian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *