Event Title : Educational Show at Dewan Suara Bintulu

Date : 30/10/2017
Time : 9.00am – 3.00pm
Location : Dewan Suara Bintulu

Event Title : Educational Show at Pejabat MARA Daerah Limbang

Date : 30/10/2017
Time : 09.00am – 12.00pm
Location : Pejabat MARA Daerah Limbang

Event Title : Educational Show at Pejabat MARA Daerah Sarikei

Date : 31/10/2017
Time : 09.00am – 3.00pm
Location : Pejabat MARA Daerah Sarikei

Event Title : Educational Show at Tingkat 1, Restoran Mutiara Lawas

Date : 31/10/2017
Time : 09.00am – 12.00pm
Location : Tingkat 1, Restoran Mutiara Lawas

Event Title : Educational Show at Pejabat Residen Mukah

Date : 01/11/2017
Time : 09.00am – 3.00pm
Location : Pejabat Residen Mukah

Event Title : Educational Show at Majlis Daerah Bau

Date : 01/11/2017
Time : 09.00am – 3.00pm
Location : Majlis Daerah Bau

Event Title : Educational Show at Majlis Daerah Betong

Date : 17/05/2017
Time : 09.00am – 04.00pm
Location : Majlis Daerah Betong

Event Title : Educational Show at Pejabat MARA Daerah Sibu

Date : 18/05/2017 & 19/05/2017
Time : 09.00am – 04.00pm
Location : Pejabat MARA Daerah Sibu